Du lịch đầm Nha Phu Nha Trang

Đầm Nha Phu là tên gọi cả một khu vực rộng lớn, trong đó có những hòn đảo du lịch như Hòn Thị, Hòn Lao, Hòn Sầm, Hòn Đá Bạc Hòn Lao – đảo Khỉ, suối Hoa Lan